Biuletyn Informacji Publicznej
Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek
w Strzelcach Opolskich


Menu główne


Jesteś tutaj:

DZIENNY OPIEKUN

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
Dzienny opiekun – to forma opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do 3 lat (wyjątkowo – w przypadkach wskazanych w ustawie, do 4 lat), prowadzona przez osobę fizyczną w jej domu lub mieszkaniu (gmina, w miarę możliwości, może odpowiednio wyposażyć lokal będący w jej posiadaniu, w celu udostępnienia go dziennemu opiekunowi do sprawowania opieki). Dziennym opiekunem nie może być osoba karana za przestępstwo popełnione umyślnie, a także osoba, która jest bądź była pozbawiona władzy rodzicielskiej.

Kandydaci na dziennych opiekunów wyłaniani są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze konkursu. Dzienny opiekun wyłaniany będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

 

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2014-01-20 14:15:07)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2020-07-16 08:05:44)
Liczba odwiedzin: 741