BIP
Wersja kontrastowa BIP

Wyszukiwarka

Jesteś tutaj:

Zamówienia publiczne Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek

Drukuj Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót
Tytuł zamówienia:

Świadczenie usługi prowadzenia zajęć plastycznych oraz zajęć z robotyki w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Strzelce Opolskie

Data wprowadzenia: 14 styczeń 2020
Tryb zamówienia: Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie „przetargu nieograniczonego”, zgodnie z przepisami ustawy PZP(1) (dział II, rozdz. 3 oddz. 1).
Rodzaj zamówienia: Usługa
Znak sprawy: OS.08.05.6.2019.AB
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w Gminnym Zarządzie Obsługi Jednostek, 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Wałowa 5, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa w dniu 24 stycznia 2020 r. o godzinie 9:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 24 stycznia 2020 r. o godzinie 915 w siedzibie Zamawiającego
Osoba upoważniona do kontaktu: Marzenna Staroszczyk
Stan zamówienia: Unieważniony
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2010-11-10 14:49:45)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2020-01-20 13:31:22)
Liczba odwiedzin: 104103