Biluletyn Informacji Publicznej: Biuletyn Informacji Publicznej GZO

Wyszukiwarka


Biuletyn Informacji Publicznej
Logo BIP


Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót

Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia:

Dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek

Nazwa i adres zamawiającego: Gminny Zarząd Oświaty w Strzelcach Opolskich
Data wprowadzenia: 22 maj 2018
Tryb zamówienia: Postępowanie jest przeprowadzone bez konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy, w trybie umieszczenia ogłoszenia na stronie zamawiającego.
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Znak sprawy: IT.026.2.2018
Opis przedmiotu oraz wielkość zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: dostawa macierzy dyskowej na potrzeby Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek
Model: Lenovo ThinkSystem DS2200 SFF FC/iSCSI Dual Controller Unit
Wyposażenie:
11 sztuk - Lenovo Storage 600GB 10K 2.5" SAS HDD
4 sztuki wkładek 8G Fibre Channel SFP+ Module 1 pack;
Szyny rakowe do montażu w szafie 19”;
2 sztuki: kabel światłowodowy LC-LC, 2m;
Gwarancja 36 miesięcy
Termin wykonania zamówienia: 10 dni od podpisania umowy
Opis warunków uczestnictwa oraz sposób oceny spełnienia tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) Złożenie oferty zgodnej z wymaganiami zamawiającego.
b) Złożenie dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej w swoim zakresie usługi dostawy sprzętu IT.
Kryteria oceny ofert: • Cena oferty: 80 %
• Konfiguracja: 20%
Wadium: nie jest wymagane
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami można złożyć w Gminnym Zarządzie Obsługi Jednostek w Strzelcach Opolskich przy ul. Wałowej 5, w sekretariacie. Termin składania ofert upływa w dniu 29 maja 2018 r. o godzinie 9:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi 29 maja 2018 r. o godzinie 915 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.
Termin związania z ofertą: 30 dni
Osoba upoważniona do kontaktu: Jarosław Pietrucha
Stan zamówienia: Zakończony
Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Jarosław Pietrucha (2010-06-16 14:42:28)
Informację zmodyfikował(a): Jarosław Pietrucha (2018-05-29 10:38:12)
Liczba odwiedzin: 187297

Stopka

Data aktualizacji: 25 czerwiec 2024, Licznik odwiedzin: 20675190
design by fast4net

Zamknij